شبکه های لینوکسی

شبکه های لینوکس برای پاسخگویی به نیازهای روز افزون برنامه های تجاری مانند سیستم و مدیریت شبکه، خدمات وب و مدیریت پایگاه داده ساخته شده اند.
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.
بالا