Recent content by majid

  1. M

    یک هفته سرکار گذاشتن

    بیش از یک هفته از ثبت نامم گذشته و بارها اقدام به درخواست هاست نموده ام ولی موفق نشدم بیشتراز 10بار تماس تلفنی گرفته ام و هر دفعه با بهانه های واهی از سر باز کردند 2روز قبل تماس گرفتم گفت: چون با گوشی کار میکنی نمیتونی الان بالپ تاپ وقتی صفحه ثبت نامو پر میکنم بعداز کلیک روی ورود پیغام میده...
بالا