پارک دامین

  1. maede

    آموزش پارک دامنه در هاست رایگان

    آموزش پارک دامنه در هاست رایگان آموزش parked domains در هاست رایگان آموزش Aliases در هاست رایگان پارک دامین یا park domain چیست و چه کاربردی دارد ؟ آموزش پارک دامین در cpanel با استفاده از امکان پارک دامین شما می توانید علاوه بر دامنه اصلی دامنه های دیگری را نیز در فضای هاست لینوکس خود داشته...
بالا