افزایش سرعت!

titan

کاربر انجمن پارسه دو
کاربر انجمن پارسه
با سلام!
من وبسایتم دیر باز میشه طبق تحقیقات من قبل از اینکه سایتم اجرا بشه یک کدی اجرا میشه که خواندنش برای سیستم زمان بره خواستم راهنمایی کنید که اگه میشه اونو پاک کنم یا حداقل ویرایشش کنم
کد
کپی کنید چون اینجا نمیشه خوندش
<html><body><script type="text/javascript" src="/aes.js" ></script><script>function toNumbers(d){var e=[];d.replace(/(..)/g,function(d){e.push(parseInt(d,16))});return e}function toHex(){for(var d=[],d=1==arguments.length&&arguments[0].constructor==Array?arguments[0]:arguments,e="",f=0;f<d.length;f++)e+=(16>d[f]?"0":"")+d[f].toString(16);return e.toLowerCase()}var a=toNumbers("f655ba9d09a112d4968c63579db590b4"),b=toNumbers("98344c2eee86c3994890592585b49f80"),c=toNumbers("cee44d22f568cdf50354f31296137246");document.cookie="__test="+toHex(slowAES.decrypt(c,2,a,b))+"; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; path=/"; location.href="http://mahdyas84.b6b.ir/?i=1";</script><noscript>This site requires Javascript to work, please enable Javascript in your browser or use a browser with Javascript support</noscript></body></html>
 

maede

کاربر انجمن پارسه دو
کاربر انجمن پارسه
سلام.
آدرس سایتتونو ارسال کنیدتا بررسی های لازمه را انجام بدیم و شما را برای حل مشکلتون راهنمایی کنیم.
 
بالا