FLexOnline

کاربر انجمن پارسه دو
کاربر انجمن پارسه
ایجاد باکس هشدار در زنفورو

برای ایجاد باکس های هشدار و نوتیفیشن در انجمن ساز زنفورو شما میبایست پس از ورود به بخش مدیریت زنفورو طبق زیر عمل کنید :

از قسمت ارتباطات/ اطلاعیه ها - و نوع اطلاعیه رو روی شناور بزارید

 
بالا