چرا بک لینک مشکل ساز می شود؟

Solina

کاربر انجمن پارسه دو
کاربر انجمن پارسه
سئو سایت: چرا بک لینک مشکل ساز می شود؟
اگرچه بک لینک ها به عنوان آیتم ضروری در روند سئو سایت مطرح می شود اما برای بسیاری از صاحبان سایت تهیه بک لینک با ترسی همراه است. برخی سایت ها به دلیل خرید بک لینک پس از مدتی با افت رنکینگ و یا حذف و پنالتی شدن همراه شده اند و این موضوع موجب ترس و دلهره افراد در خرید بک لینک و نیز تهیه بک لینک شده است. در ادامه توضیح برجسته ای در این خصوص خواهیم نمود.


مشکل حذف بک لینک های پولی در سئو
یکی از آیتم های مشکل ساز در تهیه بک لینک ها مربوط به بک لینک هایی خواهد بود که به واسط خرید بک لینک تهیه شده اند. تبلیغات متنی فالو که در سایت های مختلف گذاشته می شود و به واسط دریافت هزینه ای به مدت یک ماه ، دو ماه و یا دیگر تایم ها لینک شما را به واسط کلمه کلیدی شما می گذارند و به واسط آن اعتبار و تاثیر مثبت را در روند سئو سایت خود مشاهده می کنید اما پس از برداشته شدن لینک و حذف لینک شما اثر منفی را در سئو سایت خود مشاهده می کنید.


تهیه بک لینک های بی کیفیت در سئو
مشکل دیگر در خصوص بک لینک ها ، مربوط به تهیه بک لینک های بی کیفیت می باشد . اگر شما بک لینک های بی کیفیت که اغلب در حجم بالا هستند را تهیه کنید در روال بهینه سازی سایت خود باید بدانید که اثرگذاری منفی را خواهید گذاشت.


تهیه بک لینک در مدت زمان کوتاه در سئو
اگر بک لینک خود را در حجم بالا و در مدت کوتاه تهیه کنید پس روال منفی را در روند تهیه بک لینک در سئو سایت اجرا نموده اید.


تهیه بک لینک در حجم بالا از یک ip
اگر شما بک لنیک در حجم بسیار بالا را از یک ip تهیه کرده اید پس باید بدانید که فرمت غیر طبیعی از تهیه بک لینک می باشد و اثرگذاری منفی در روند سئو سایت شما خواهد داشت.


تهیه بک لینک تنها در یک انکر تکست
اگر تمامی بک لینک های شما در یک انکر تکست و متن باشد در این صورت فرمت بک لینک سازی شما غیر طبیعی می باشد و اثرگذاری منفی در روند سئو سایت شما خواهد داشت.​
 
بالا