پشتیبان زنفورو

  1. FLexOnline

    ایجاد باکس هشدار در زنفورو

    ایجاد باکس هشدار در زنفورو برای ایجاد باکس های هشدار و نوتیفیشن در انجمن ساز زنفورو شما میبایست پس از ورود به بخش مدیریت زنفورو طبق زیر عمل کنید : از قسمت ارتباطات/ اطلاعیه ها - و نوع اطلاعیه رو روی شناور بزارید
بالا